17 Czerwca 2024

TERMINY EGZAMINÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

28 wrzesień 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS ADR DLA KIEROWCÓW

22 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA CYSTERN

22 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW
Kat. C i D

codziennie nowy kurs! e-learning

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. C

17 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. D

17 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA TAKSÓWKARZY

26 wrzesień 2019r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS PRAWA JAZDY
Kat. A B C D E

19 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

19 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

WSTRZYMANE

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

CZY MOGĘ JUŻ ODEBRAĆ PRAWO JAZDY?

CZY KARTA KIEROWCY JEST JUŻ WYDANA?

 

KURS RZECZOZNAWCÓW SUROWCÓW I ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Bydgoszcz, dnia 08.07.2016r.     

wg rozdzielnika

W nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów oraz otrzymanych zgłoszeń, przedkładamy ofertę organizacji szkolenia dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie:

pobieranie próbek ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych i ich przetworów (poz. 9 wykazu specjalizacji) oraz nasion roślin oleistych(poz.10 wykazu specjalizacji).

    Prowadzone szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu klasyfikacji oraz pobierania próbek danego artykułu rolno - spożywczego, niezbędnej do egzaminu kwalifikacyjnego składanego przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora ( Art.35 ust.2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 44).

     Potwierdzenie przed komisją kwalifikacyjną wiedzy praktycznej i teoretycznej jest warunkiem niezbędnym do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy według specjalizacji w zakresie rodzajów artykułów rolno-spożywczych.

     Zasady przeprowadzenia egzaminu przed komisją kwalifikacyjną oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rzeczoznawców uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003 roku w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych oraz do dokumentowania tych czynności (Dz. U. Nr 35, poz. 300).

     Organizując szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie jak wyszczególniono powyżej informuję, że:

 1. warunkiem przystąpienia kandydatów na rzeczoznawców do szkolenia jest wniesienie opłaty w wysokości 500,00 zł (cena obejmuje materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch) od osoby na konto:

Zakład Usługowo-Szkoleniowy PERFEKT Maria Nawrocka NIP; 554-007-80-43,
ING Banku Śląskim Oddział w Bydgoszczy - nr 52 1050 1139 1000 0090 6902 2508
oraz przedłożenie kserokopii dowodu wpłaty organizatorowi przed rozpoczęciem szkolenia.

 1. Termin i miejsce szkolenia - 23lipiec 2016 r. sala wykładowa Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego J.J.Śniadeckich,UTP Wydz-Hodowli i biologii zwierząt, Bydgoszcz,ul.Ma- zowiecka 28(wejście od ulicy Hetmańskiej) . Rozpoczęcie szkolenia godz. 9°°. Egzamin po zakończeniu szkolenia w dniu 23lipca 2016r. około godz. 1400.

     Opłatę za egzamin należy wpłacać na konto: - Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w wysokości 194,99 zł od osoby - NBP O/Warszawa 85 1010 1010 0063 6322 3100 0000 ( potwierdzenie wpłaty przedłożyć przed egzaminem komisji).

     Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu szkoleń udziela Pan Marian Buczkowski / tel: 606 347 363/.

W załączeniu przesyłamy ankietę uczestnika, którą po wypełnieniu prosimy odesłać do WIJHARS 85-039 Bydgoszcz ul. Hetmańska 28 do dnia odwrotnie , która stanowić będzie potwierdzenie udziału w szkoleniu.
Program szkolenia oraz materiały uczestnik otrzyma w dniu rozpoczęcia szkolenia.

UWAGA:

 1. niezależnie od przesłania „ankiety uczestnika” prosimy o elektroniczne przekazywanie danych uczestników wg załączonego wzoru na iw.dabrowski@iihars.gov.pl.
 2. z uwagi na ograniczoną ilość miejsc proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu i egzaminie w terminie odwrotnym od chwili otrzymania niniejszej informacji. tel jak wyżej.

 


Podstawy prawne:

Zgodnie z art. 35, ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577) pobieranie próbek, ustalanie klas jakości oraz sposobu produkcji określonych artykułów rolno-spożywczych na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców mogą, poza pracownikami Inspekcji, przeprowadzać tylko osoby wpisane do rejestru rzeczoznawców, zwane dalej „rzeczoznawcami”

Decyzję o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców wydaje wojewódzki inspektor prowadzący rejestr rzeczoznawców.

Warunkiem wpisu do rejestru rzeczoznawców jest posiadanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zasad klasyfikacji, sposobu produkcji oraz pobierania próbek danego rodzaju artykułu rolno-spożywczego, potwierdzone zdaniem, co 3 lata egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora.

Osobie wpisanej do rejestru rzeczoznawców wojewódzki inspektor wydaje zaświadczenie o wpisie oraz imienną pieczęć.

Zagadnienia dotyczące zakresu i trybu działań Inspekcji w zakresie nadawania uprawnień rzeczoznawcom, jak i zakresu działania i obowiązków rzeczoznawców są regulowane przepisami:

 • Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowaniem tych czynności (Dz.U. z 2003 r. Nr 35, poz. 300, Dz.U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1511),
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych asortymentów artykułów rolno-spożywczych Dokumentowanie czynności wykonywanych przez rzeczoznawców reguluje Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 300 z późn. zm.)

 

Zakres szkolenia / egzaminy:

 • pobieranie próbek
 • ustalanie klas jakości
 • ustalanie sposobu produkcji określonych artykułów rolno-spożywczych

 

Wykaz specjalizacji:

 • mięso i jego przetwory
 • klasyfikacja tusz wieprzowych w systemie EUROP
 • klasyfikacja tusz wołowych w systemie EUROP
 • klasyfikacja tusz owczych w systemie EUROP
 • drób i jego przetwory
 • jaja i ich przetwory
 • gęś owsiana
 • dziczyzna i jej przetwory
 • ryby i ich przetwory
 • mleko i jego przetwory
 • ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych i ich przetwory
 • nasiona roślin oleistych
 • oleje i tłuszcze roślinne
 • tłuszcze zwierzęce
 • buraki cukrowe i ich przetwory
 • owoce i warzywa świeże
 • owoce i warzywa przetworzone
 • kwiaty cięte i doniczkowe
 • koncentraty spożywcze
 • miód i inne przetwory pszczele
 • ziarno kakaowe i jego przetwory
 • zioła i przyprawy
 • piwo i surowce browarnicze
 • wyroby winiarskie
 • kawa i herbata
 • chmiel i produkty chmielowe
 • produkty przemysłu ziemniaczanego
 • napoje spirytusowe
 • napoje bezalkoholowe
 • wyroby garmażeryjne
 • wyroby piekarskie
 • wyroby ciastkarskie
 • wyroby cukiernicze
 • dodatki spożywcze

 

Zapisy:

Zapisy przyjmowane są na podstawie następujących dokumentów:

 • wypełnionej karty zgłoszenia na szkolenie

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00

 

Kontakt:

Zapytania odnośnie kursu proszę kierować do:

Marian Buczkowski

tel. 606 347 363 w godz. 800 - 1500

Zakład Usługowo - Szkoleniowy PERFEKT Maria Nawrocka
ul. Modrakowa 73 85-864 Bydgoszcz
perfekt@perfekt-szkolenia.pl
600 012 747
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.