17 Czerwca 2024

TERMINY EGZAMINÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

28 wrzesień 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS ADR DLA KIEROWCÓW

22 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA CYSTERN

22 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW
Kat. C i D

codziennie nowy kurs! e-learning

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. C

17 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. D

17 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA TAKSÓWKARZY

26 wrzesień 2019r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS PRAWA JAZDY
Kat. A B C D E

19 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

19 czerwiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

WSTRZYMANE

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

CZY MOGĘ JUŻ ODEBRAĆ PRAWO JAZDY?

CZY KARTA KIEROWCY JEST JUŻ WYDANA?

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW ADR/DGSA

Doradcą może być osoba, która:

 • ukończyła 21 lat
 • posiada wykształcenie wyższe
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
 • posiada świadectwo przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych

Świadectwo doradcy po raz pierwszy otrzymuje osoba, która:

 • spełnia wymagania jak wyżej
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs początkowy dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną TDT

Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie

 • wiedzy na temat różnych następstw wypadków z towarami niebezpiecznymi oraz głównych przyczyn takich wypadków
 • znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Termin oraz miejsce egzaminu wyznacza Transportowy Dozór Techniczny

Do egzaminu mogą przystąpić osoby,

które w terminie co najmniej 7 dni przed jego wprowadzeniem złożyły w TDT wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu oraz dowodem uiszczenia opłaty za egzamin.

Opłatę za egzamin w wysokości 400 PLN

należy wpłacić na rachunek wskazany przez Transportowy Dozór Techniczny

Świadectwo doradcy jest wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny na okres 5 lat.

Świadectwo doradcy przedłuża Transportowy Dozór Techniczny na okres kolejnych 5 lat jeżeli doradca:

 • nie przestał spełniać wymagań
 • nie naruszył przez okres ostatnich 5 lat przepisów niniejszej ustawy
 • ukończył w roku poprzedzającym określony datą termin upływu ważności świadectwa kurs doskonalący dla doradców, obejmujący szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przepisów obowiązujących w tym zakresie
 • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin

Transportowy Dozór Techniczny cofa świadectwo doradcy jeśli doradca:

 • przestał spełniać wymagania określone ustawą
 • naruszył przepisy ustawy

 

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godz. 9.00 - 15.00

Zapisy

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00


KURS NA DORADCE ADR/DGSA

ZAPISY

Zakład Usługowo - Szkoleniowy PERFEKT Maria Nawrocka
ul. Modrakowa 73 85-864 Bydgoszcz
perfekt@perfekt-szkolenia.pl
600 012 747
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.