18 Maja 2024

TERMINY EGZAMINÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH

SZKOLENIE DOSKONALĄCE DLA DIAGNOSTÓW

9 czerwca 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

28 wrzesień 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS ADR DLA KIEROWCÓW

18 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA CYSTERN

25 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW
Kat. C i D

codziennie nowy kurs! e-learning

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. C

20 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. D

20 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA TAKSÓWKARZY

26 wrzesień 2019r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS PRAWA JAZDY
Kat. A B C D E

22 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

28 maj 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

CZY MOGĘ JUŻ ODEBRAĆ PRAWO JAZDY?

CZY KARTA KIEROWCY JEST JUŻ WYDANA?

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

Zakład Usługowo - Szkoleniowy PERFEKT w Bydgoszczy uprzejmie informuję, że posiada zezwolenie Ministra Infrastruktury nr TD-3m-441-32/03 na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów samochodowych i pracowników stacji kontroli pojazdów.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
(
Dz. U. z 2021 r. poz.1921).

Szkolenie prowadzą specjaliści d/s badań technicznych pojazdów  Zakładu Usługowo - Szkoleniowego w Bydgoszczy.

Szkolenie w naszym Zakładzie zapewnia uzyskanie przez uczestników szkolenia pełnej wiedzy w zakresie diagnostyki samochodowej pojazdów, właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów.

Kandydaci na diagnostów otrzymują: komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz komplet konspektów, ułatwiających przyswajanie wymaganej wiedzy w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów.

Zapewniamy pomoc osobom przyjezdnym w znalezieniu noclegu.

Wymogi, które musi spełniać kandydat:

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden
z następujących warunków:

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

 • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

 • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Program szkolenia

Część I - szkolenie podstawowe  dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska 

Część II - szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość
na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h 

Część III - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przeznaczonych
do przewozu towarów niebezpiecznych 

Część IV - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem 

Część V - szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

 • związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
 • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,
 • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych
  w dowodzie rejestracyjnym.

Zakład prowadzi również okresowe doszkalania zawodowe diagnostów. 

Egzamin Państwowy

Egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty obejmuje:

 1. część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
 • trzydziestu pytań zawierających tematykę pierwszej części szkolenia w formie testu jednokrotnego wyboru
 • pięciu pytań dla każdej z pozostałych czterech części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
 • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia
 1. część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach


Egzamin kwalifikacyjny dla diagnostów uzupełniających uprawnienia obejmuje:

 1. część teoretyczną (pisemną) składającą się odpowiednio z:
 • pięciu pytań zawierających tematykę każdej części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
 • jednego pytania opisowego obejmującego swoim zakresem program szkolenia
 1. część praktyczną polegającą na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny z zakresu stanu technicznego badanego pojazdu i wypełnieniu dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Opłata za egzamin dla osoby ubiegającej się o uprawnienia diagnosty wynosi  270 zł .

Dla każdej części egzaminu opłata wynosi 130 zł, a w przypadku egzaminu składającego się z więcej niż dwóch części opłata nie może być wyższa niż 270 zł.

Terminy zajęć

 • Zajęcia odbywają w soboty i niedziele od godz. 9.00 - 15.00 lub w dni powszednie od godz. 16.00 - 20.00
 • Zajęcia teoretyczne odbywają się w Zakładzie Usługowo - Szkoleniowym PERFEKT w Bydgoszczy przy ul. Modrakowej 73, natomiast zajęcia praktyczne w Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów w Bydgoszczy i Toruniu.

Zapisy

Zapisy przyjmowane są na podstawie następujących dokumentów:

 • potwierdzenia posiadania wymaganego wykształcenia oraz praktyki.
 • wypełnionego podania karty słuchacza

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00


KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

28 wrzesień 2024r.


Harmonogram


Karta słuchacza

Zakład Usługowo - Szkoleniowy PERFEKT Maria Nawrocka
ul. Modrakowa 73 85-864 Bydgoszcz
perfekt@perfekt-szkolenia.pl
600 012 747
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.