25 Lipca 2024

TERMINY EGZAMINÓW DIAGNOSTYCZNYCH

PRACOWNIA BADAŃ
PSYCHOLOGICZNYCH

KURS DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

21 wrzesień 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS ADR DLA KIEROWCÓW

24 sierpień 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA CYSTERN

27 lipiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW
Kat. C i D

codziennie nowy kurs! e-learning

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. C

29 lipiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. D

29 lipiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA TAKSÓWKARZY

26 wrzesień 2019r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS PRAWA JAZDY
Kat. A B C D E

31 lipiec 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS OPERATORA WÓZKA JEZDNIOWEGO

14 sierpień 2024r.

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

WSTRZYMANE

Szkolenie
Zakład Usługowo-szkoleniowy PERFEKT; Maria Nawrocka, ul. Modrakowa 73; 85-864 Bydgoszcz, Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

CZY MOGĘ JUŻ ODEBRAĆ PRAWO JAZDY?

CZY KARTA KIEROWCY JEST JUŻ WYDANA?

 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA KATEGORII C LUB D

 

Wymogi, które musi spełniać kandydat

Warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie profilu PKZ. W tym celu należy zgłosić się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania kierowcy z orzeczeniem lekarskim, psychologicznym o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz:

 • jedną fotografią nie starszą niż 6 m-cy.
 • Badania lekarskie i psychologiczne można zrobić w naszym OSK. Koszt badania psychologicznego 150zł, lekarskiego 200zł

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategorii C - 140 godzin

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach przewozu rzeczy mogą odbyć osoby które uzyskały prawo jazdy kat. C po 10.09.2009 a także osiągnęły wymagany wiek:

 • 18 lat w przypadku gdy będą wykonywać przewóz drogowy pojazdami samochodowymi określonymi w kategorii C1 lub C1 +E prawa jazdy (czyli do 7,5 t DMC pojazdu i / lub 12 t DMC zespołu pojazdów)
 • 21 lat w przypadku przewozu drogowego w pojazdami określonymi w kategorii C lub C +E prawa jazdy

Kierowca uzyskuje kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy w ramach bloku programowego dla kategorii C1, C1+E, C i C+E prawa jazdy (a więc w zakresie przewozu rzeczy). Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 140 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym i na płycie poślizgowej prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów MAN. Zajęcia na symulatorze odbywają się z użyciem wysokiej klasy symulatora do nauki jazdy samochodem ciężarowym i autobusem SIM, certyfikowanym za zgodność z wymogami Ustawy przez Instytut Transportu Samochodowego.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje Liczba godzin
1. Zajęcia teoretyczne szkolenia podstawowego 130
2. Zajęcia praktyczne specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym 8
3. Zajęcia praktyczne szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub w symulatorze 2

 

Egzamin

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, który obejmuje:

 • test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C, C+E,C1, C1+E
 • test specjalistyczny- 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. C,C+E,C1.C1+E

Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut, pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 16 poprawnych odpowiedzi w teście podstawowym i 5 poprawnych odpowiedzi w teście specjalistycznym.

 


 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kategorii D - 140 godzin

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach przewozu osób mogą odbyć osoby które uzyskały prawo jazdy kat. D po 10.09.2008 a także osiągnęły wymagany wiek:

 • 21 lat w przypadku przewozu drogowego pojazdami odpowiadającymi kat. D1 lub D1 +E prawa jazdy jeśli przewóz osób będzie wykonywany na regularnych liniach do 50 km
 • 23 lat w przypadku przewozu drogowego w ramach kategorii D lub D +E prawa jazdy

Kierowca uzyskuje kwalifikację, odpowiednio do pojazdu samochodowego, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy w ramach bloku programowego dla kategorii D1, D1 + E, D i D + E prawa jazdy (a więc w zakresie przewozu osób).
Kurs kwalifikacji wstępnej składa się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych w łącznym wymiarze 140 godzin. Po ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego, który przeprowadza komisja egzaminacyjna Wojewody. Osobie, która uzyskała pozytywny wynik testu Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres 5 lat. Po upływie tego okresu kierowca jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe. Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu, może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku z wykorzystaniem platformy e-learning oraz w formie wykładów. Zajęcia praktyczne w ruchu drogowym i na płycie poślizgowej prowadzimy z wykorzystaniem pojazdów marki SETRA. Zajęcia na symulatorze odbywają się z użyciem wysokiej klasy symulatora do nauki jazdy samochodem ciężarowym i autobusem SIM, certyfikowanym za zgodność z wymogami Ustawy przez Instytut Transportu Samochodowego.

Program szkolenia

Program szkolenia obejmuje Liczba godzin
1. Zajęcia teoretyczne szkolenia podstawowego 130
2. Zajęcia praktyczne specjalistycznego szkolenia w ruchu drogowym 8
3. Zajęcia praktyczne szkolenia specjalistycznego z jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej lub w symulatorze 2

Egzamin

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, który obejmuje:

 • test podstawowy - 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E,D1, D1+E
 • test specjalistyczny- 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E,D1. D1+E

Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 45 minut, pozytywny wynik egzaminu uzyskuje osoba która udzieliła minimum 16 poprawnych odpowiedzi w teście podstawowym i 5 poprawnych odpowiedzi w teście specjalistycznym.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godz. 9.00 - 15.00 lub w dni powszednie od godz. 15.30 - 19.00

Zapisy

Zapisy przyjmowane są na podstawie następujących dokumentów:

 • wypełnionej karty słuchacza

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00


KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. C

29 lipiec 2024r.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
Kat. D

29 lipiec 2024r.

Zakład Usługowo - Szkoleniowy PERFEKT Maria Nawrocka
ul. Modrakowa 73 85-864 Bydgoszcz
perfekt@perfekt-szkolenia.pl
600 012 747
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.